Homepage  The Project  Te.D Training Package  Dissemination  Research  Highlights  Partners  Database  Glossary

Cele projektu

 • Zapewnienie podstawowych dowodów, zasobów i umiejetnosci, które umoliwia powszechne stosowanie terapii z wykorzystaniem zwierzat.
 • Stworzenie moliwosci dla osób długotrwale bezrobotnych na przekwalifikowanie sie i wypełnienia tym samym zapotrzebowania na trenerów/instruktorów dogoterapii.

Cele i zadania

 • Opracowanie kursu, który umoliwi wyszkolenie 20 długotrwale bezrobotnych osób w 6 krajach partnerskich na trenerów psów wykorzystywanych w terapii.

Charakterystyka konsorcjum

 • Projekt powstał we Włoszech w ramach partnerstwa miedzysektorowego, łaczac wiedze i kompetencje kluczowych lokalnych podmiotów pracujacych w zakresie opieki zdrowotnej i zwierzat. Psycholog, trener psów i weterynarz współpracuja w celu opracowania sesji terapeutycznych, pomocnych osobom z rónymi potrzebami zdrowotnymi i w zakresie pomocy społecznej, aby wspomóc rozwój, proces leczenia czy odzyskanie sprawnosci u osób z demencja, autyzmem, u wczesniaków, a take niepełnosprawnych umysłowo.
 • Zespół opracowuje rónego rodzaju aktywnosci dla rónych grup docelowych. Psy sa wykorzystywane do motywowania i angaowania uczestników, jako e pozytywnie reaguja oni na obecnosc zwierzat, podczas gdy inne motywatory czesto zawodza.
 • W kadym kraju zorganizowane beda spotkania z przedstawicielami opieki zdrowotnej prezentujace innowacyjnosc oraz skutecznosc dogoterapii.
 • Innowacyjnosc bedzie wartoscia dodana dla dotychczasowych działan partnerów, np. partner z Wielkiej Brytanii pracujacy z ludzmi umysłowo chorymi, pozna metody pracy ze zwierzetami wykorzystywane w tym typie schorzen.

Rezultaty

 • Stworzenie zespołu ludzi, którzy maja doswiadczenie w trenowaniu psów terapeutów
 • W dyskusje zostana właczone agencje pracy, majace doswiadczenie w aktywizowaniu bezrobotnych.
 • Kurs jest skierowany do osób długotrwale bezrobotnych i łaczy w sobie prace grupowa, doradztwo i doswiadczenie zawodowe.
 • Redukcja bezrobocia przez stworzenie nowych moliwosci, które wpływaja na samopoczucie i wspomagaja regeneracje.

Wpływ

 • Projekt zostanie opracowany w oparciu o system VET umoliwiajacy akredytacje.
 • Projekt nawiazuje do Europejskiego priorytetu (LEO- TraInno-7), którego celem jest poprawa zdolnosci uczestniczenia i dopasowania do rynku pracy oraz umiejetnosci potrzebnych w Unii Europejskiej, jak zostało to okreslone w strategii wzrostu i zatrudnienia Unii Europejskiej.
 • Starzejace sie społeczenstwo, nowe rodzaje terapii i rosnace oczekiwania sprawiły, e swiadczenie opieki zdrowotnej jest o wiele bardziej kompleksowe ni w przeszłosci. Zadaniem pracowników słuby zdrowia jest znajdowanie innowacyjnych rozwiazan.
W Wielkiej Brytanii, Niemczech i Włoszech wiekszy nacisk kładzie sie na zapobieganie nileczenie. Projekt ten umoliwi to poprzez innowacyjny sposób wspierania dotychczasowych form terapii.