Homepage  Project  Te.D Training Package  Dissemination  Research  Highlights  Partners  Database  Glossary

Interwencje wspomagane przez zwierzeta - zooterapia

Interwencje terapeutyczne, rehabilitacyjne, edukacyjne oraz rekreacyjne, wymagajace zaangaowania zwierzat domowych. W interwencjach zwierzeta musza przestrzegac okreslonych wytycznych szkolenia, aby zdobyc niezbedne umiejetnosci. Interwencje maja za zadanie poprawe fizycznych, społecznych, emocjonalnych i/lub poznawczych aspektów osób zaangaowanych.

Terapia wspomagana przez zwierzeta

Interwencje terapeutyczne i/lub rehabilitacyjne przeznaczone do wspierania terapii i leczenia zaburzen fizycznych, społecznych, emocjonalnych i/lub poznawczych osób zaangaowanych. ATT wymaga zaangaowania interdyscyplinarnego zespołu, w którego skład wchodza osoby posiadajace specjalistyczna wiedze oraz przeszkolenie do pracy ze zwierzetami.

Edukacja wspomagana przez zwierzeta

Interwencje edukacyjne i/lub reedukacyjne, skierowane zarówno do osób zdrowych jak i niepełnosprawnych oraz tych z zaburzeniami zachowania. AAE wymaga zaangaowania interdyscyplinarnego zespołu, w którego skład wchodza osoby posiadajace specjalistyczna wiedze oraz przeszkolenie do pracy ze zwierzetami.

Zajecia wspomagane przez zwierzeta

Interwencje rekreacyjne, przeprowadzane bardziej okazjonalnie, które sa skierowane zarówno do osób zdrowych jak i niepełnosprawnych, bez konkretnych celów terapeutycznych czy edukacyjnych, których ogólnym zadaniem jest poprawa jakosci ycia. AAA wymaga zaangaowania interdyscyplinarnego zespołu, w którego skład wchodza osoby posiadajace specjalistyczna wiedze oraz przeszkolenie do pracy ze zwierzetami.

Project Prescriptive Team (PPT)

Zespół, który koordynuje zespół operacyjny w definiowaniu celów projektu, wdraaniu i ocenie wyników. W skład PPT wchodzi koordynator, dogoterapeuta oraz lekarz/pedagog/terapeuta- osoba, znajaca przypadek danego pacjenta.

Zespół operacyjny

Zespół złoony z dogoterapeuty i terapeuty/lekarza/pedagoga implementujacy plan opracowany przez PPT.

Veterinarian expert in AAI

Ekspert weterynarii w AAI: Sprawuje nadzór nad stanem zdrowia zwierzecia.

Intervention referent

Referent interwencyjny W przypadku AAT sa to specjalisci klinicznej czesci kuracji (lekarze, psychologowie, psychoterapeuci, neuroterapeuci itp.) W przypadku AAE sa to profesjonalisci zajmujacy sie edukacja i reedukacja osób, czyli wychowawcy, psychologowie, fizjoterapeuci, logopedzi, rehabilitanci itp.

Instruktor szkolenia psa

Zadaniem instruktora szkolenia psów jest zarówno ogólne przygotowanie psa pod katem posłuszenstwa, jak i przygotowanie do pod katem poszczególnych zespołów chorobowych. Koryguje take zachowania psa według sugestii dogoterapeuty.